Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 8 februari 2026

 

Matthëus 5:43-45

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." (Mt 5:43-45 STV)

"'U hebt gehoord dat er gezegd is: Heb uw naaste lief en haat uw vijand. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Dan zult u kinderen zijn van uw Vader in de hemel. Want God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoe"

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

"Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

"Er wordt gezegd: 'Houd van uw vrienden en haat uw vijanden.' Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen."

 

Overdenking van vandaag:

Wij hebben het vaak over de voorrechten van het zijn van een kind van God - vergeving, redding, een toekomst in de hemel met hem, de gave van de Heilige Geest en de uiteindelijke overwinning wanneer Jezus komt.  

Maar één van de grootste voorrechten die wij hebben is de mogelijkheid om hen die ons niet mogen en haten op zo'n manier te behandelen dat het karakter van God zelf erin zichtbaar is. Iedereen kan haat beantwoorden met haat, maar alleen een kind van God kan zijn of haar vijanden antwoorden met een zegen en een gebed.

 

Gebed:

Vader, dank u dat u mij lief had toen ik nog een vijand van u was. Dank u voor het zover gaan als de dood van uw Zoon om mij de kans te geven om uw liefde te aanvaarden of af te wijzen. Zoals u hebt beloofd, vul mijn hart alstublieft met uw liefde, zodat ik zelfs mijn vijanden kan liefhebben zoals u mij hebt liefgehad. In de naam van uw ultieme geschenk van liefde, Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 februari 2026 Psalm 97:10
6 februari 2026 Spreuken 21:21
5 februari 2026 Psalm 33:4-5
4 februari 2026 Psalm 18:1-2
3 februari 2026 Psalm 59:16
2 februari 2026 1 Korinthiërs 2:9
1 februari 2026 Deuteronomium 6:4-5
 

Home