Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 4 februari 2026

 

Psalm 18:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voor den opperzangmeester, [een] [psalm] van David, den knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot den HEERE gesproken heeft, ten dage, als hem de HEERE gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul. (18–2) Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte! (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek." (Ps 18:1-2 STV)

"Heer, u heb ik lief, door u sta ik sterk. De Heer is mijn rots, mijn vesting, hij is mijn redder. Mijn God, mijn rots, bij u kan ik schuilen. U bent mijn schild, mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder."

"Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht."

"Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht."

"Ik heb U lief, HERE, U bent mijn kracht. HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil ik. Achter U, mijn schild, schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij U mag ik veilig wonen."

 

Overdenking van vandaag:

We zingen het en we zeggen het in onze gezamenlijke gebeden: "Vader, God, we houden van u." Maar let goed op bij het begin van de bijbeltekst. "Ik hou van u, God..."  

Zelfs in het openbaar, in de samenkomst, wordt ons geleerd hoe belangrijk het is om een persoonlijke expressie te hebben van onze liefde voor God. Wanneer is het de laatste keer geweest dat jij tegen de Schepper van het heelal zei: "Ik hou van u!"

 

Gebed:

Vader in de hemel, ik hou van u. Ik hou van u omdat u mij eerst liefhad. Ik hou van u omdat u uw zoon stuurde om mijn grote broer te zijn en om de prijs te betalen voor mijn plaats in uw gezin. Ik hou van u om uw trouw. Ik hou van u omdat u mij toestond u lief te hebben in uw genade. In de naam van Jezus, dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 februari 2026 Psalm 59:16
2 februari 2026 1 Korinthiėrs 2:9
1 februari 2026 Deuteronomium 6:4-5
31 januari 2026 Psalm 86:5
30 januari 2026 Efeziėrs 4:2
29 januari 2026 Markus 9:35
28 januari 2026 Johannes 4:24
 

Home