Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 2 maart 2026

 

Job 23:10-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch Hij kent den weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. Aan Zijn gang heeft mijn voet vastgehouden; Zijn weg heb ik bewaard, en ben niet afgeweken." (Job 23:10-11 STV)

"Hij kent immers mijn doen en laten, zijn test doorsta ik glansrijk. Ik bleef trouw zijn spoor volgen, ik ben niet afgeweken van zijn weg,"

"Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen;"

"Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg."

"Maar Hij weet precies wat mij allemaal overkomt en als Hij mij aan een onderzoek heeft onderworpen, dan zal Hij mij volkomen onschuldig verklaren; zo zuiver als goud! Ik heb Gods paden gevolgd en ben in Zijn voetstappen getreden. Nooit en te nimmer ben ik afgedwaald."

 

Overdenking van vandaag:

We verlangen dat dit onze ware belijdenis is. Wij zijn nog niet zo zuiver als goud, maar verlangen het. We volgen nog niet volledig zijn stappen, maar proberen het. We hebben geprobeerd om ons niet af te wenden, maar we falen soms. Dank God voor zijn genade tot onze plannen en verlangens vervuld worden in ons discipelschap!

 

Gebed:

Magnifieke schepper en drager van het heelal, ik beken mijn zonden en mijn ontoereikendheid in het volgen van uw paden. Vergeef me als ik weer struikel in mijn leven om u te dienen in heiligheid en vreugde. Dank u voor uw genade die mijn zonde bedekt en die in mij het karakter van Jezus perfectioneert. In hem bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 maart 2026 Psalm 73:25-26
28 februari 2026 2 TimothŽus 1:7
27 februari 2026 1 Johannes 3:18
26 februari 2026 1 Johannes 4:9
25 februari 2026 MatthŽus 22:37-39
24 februari 2026 1 Johannes 4:19
23 februari 2026 EfeziŽrs 2:4-5
 

Home