Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 2 februari 2026

 

1 Korinthiėrs 2:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben." (1Co 2:9 STV)

"Met de woorden van de Schrift gezegd: Iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen; iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben."

"Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben."

"Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'"

"Dat staat ook in de Boeken: "Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben."

 

Overdenking van vandaag:

Veel van de dingen waar we naar uitkijken en waarover we dromen zijn een stuk minder glorieus in het echte leven dan dat ze waren in onze verbeeldingen. Er is echter één gebeurtenis dat een stuk beter is dan we ons kunnen voorstellen en dat onze grootste dromen te boven gaat. Wanneer Jezus terugkomt om ons thuis te brengen bij onze Vader, dan zal het veel beter zijn dan dat we kunnen vragen, voorstellen, dromen of denken. Maranatha - kom Heer Jezus!

 

Gebed:

Abba Vader, dank u dat u mij kende voordat tijd begon. Dank u dat u mij verweven hebt in de schoot van mijn moeder. Dank u voor het sturen van Jezus om de prijs te betalen voor mijn zonden. En ik wil u nu al danken voor de dag dat Jezus komt om me bij u thuis te brengen voor altijd. Door mijn overwinnende Redder bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 februari 2026 Deuteronomium 6:4-5
31 januari 2026 Psalm 86:5
30 januari 2026 Efeziėrs 4:2
29 januari 2026 Markus 9:35
28 januari 2026 Johannes 4:24
27 januari 2026 Efeziėrs 6:12-13
26 januari 2026 Jakobus 4:8
 

Home