Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 7 maart 2024

 

Filippensen 3:7-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen." (Flp 3:7-8 STV)

"Maar wat winst voor mij betekende, ben ik als verlies gaan zien omwille van Christus. Ja, sterker nog: alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om hem heb ik alles prijsgegeven; voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen"

"Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,"

"Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen"

"Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Paulus had grote dingen volbracht in zijn geestelijk leven voordat hij christen werd. Zijn toewijding aan God en aan het Woord van God was legendarisch. Maar zelf zag hij deze prestaties als last, vergeleken met het kennen van Christus en de genade die hij had ontvangen. Wat hij in Jezus had gevonden was redding, niet alleen redding van zonde en dood, maar redding voor een leven van genade en kracht.

 

Gebed:

Almachtige en trouwe Vader, dank u voor uw genade die mij redde van legalisme, trots, arrogantie, zonde en wanhoop. Dank u voor de perfectie die u mij gegeven heeft in Jezus. Gebruik mij alstublieft om andere mensen te helpen uw genade beter te begrijpen. In Jezus naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 maart 2024 Genesis 3:6
5 maart 2024 Spreuken 3:5-6
4 maart 2024 Kolossensen 3:4
3 maart 2024 1 Korinthiërs 3:3
2 maart 2024 Matthëus 3:1-2
1 maart 2024 1 Johannes 3:1
29 februari 2024 Lukas 2:29-30
 

Home