Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 25 januari 2026

 

Filippensen 4:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;" (Flp 4:8 STV)

"Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient."

"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;"

"Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."

"Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is."

 

Overdenking van vandaag:

Onze acties volgen onze gedachten zoals een warmte-zoekende raket de uitlaatgassen volgt van de motor van een vechtvliegtuig. Dus op een dag wanneer zovelen om ons heen ons leren het negatieve in het leven te vinden, moeten we verdedigend denken en de aard, de kwaliteiten en de dingen van Gods goedheid volgen.

 

Gebed:

Heilige en glorierijke God, ik dank u dat u beter bent dan iets wat mijn wereld me kan bieden. Dank u dat u mij geroepen hebt naar een hoger niveau dan de wereld aanvaardt. Dank u dat u mij de belofte gegeven hebt van een betere toekomst dan een mens zich kan voorstellen. Dank u dat u bij mij een dringende oproep deed om voor u te leven. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 januari 2026 Galaten 6:1
23 januari 2026 Jakobus 1:5
22 januari 2026 MatthŽus 7:7-8
21 januari 2026 Galaten 6:7-8
20 januari 2026 Jakobus 1:2-3
19 januari 2026 MatthŽus 7:12
18 januari 2026 1 KorinthiŽrs 10:13
 

Home