Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 17 januari 2026

 

Filippensen 2:14-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid." (Flp 2:14-16 STV)

"Doe wat u doen moet zonder te mopperen of tegen te spreken. Zorg ervoor dat u onberispelijk en onkreukbaar bent. Wees smetteloos als kinderen van God. U moet als sterren aan de hemel schitteren te midden van verdorven en ontaarde mensen. Houd daarbij vast aan de boodschap die leven brengt. Dan heb ik reden om trots te zijn op de dag van Christus en heb ik niet voor niets zo hard gewerkt en mij zo ingespannen."

"Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos [mijn wedloop] gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb."

"Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat."

"Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden, dat het leven geeft. Dan zal ik mij op de dag dat Christus terugkomt, erover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest."

 

Overdenking van vandaag:

Sterren. Ze zijn altijd een constante bron van hoop geweest voor Gods volk. "Uw nakomelingen zullen net als de sterren zijn," vertelde God aan Abraham. "Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? " vragen de Psalmen.  

De Wijzen uit het Oosten volgden een ster die hen naar Jezus leidden. Lukas herinnert ons eraan dat Jezus een ster van ochtendlicht was, die naar ons gekomen was uit de hemel om te schitteren op de mensen in het donker.  

En nu zijn we sterren. Gods punten van licht in de donkere hemel van het universum. Dus laten we vandaag tot een dag maken waar ons licht Gods heerlijkheid laat schijnen in een donkere wereld om ons heen.

 

Gebed:

Almachtige God, de enorme uitgestrektheid van uw universum met zijn miljarden sterren overtreft mijn beperkte begrip. Maar ik dank u dat u mij opriep om een plaats van licht te zijn in de donkere wereld om me heen en ik beloof vandaag uw licht te laten schijnen in het leven van degenen bij wie ik dat zou kunnen. In de naam van de schitterende Morgenster bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 januari 2026 Galaten 5:16
15 januari 2026 Johannes 8:31-32
14 januari 2026 1 Johannes 4:20-21
13 januari 2026 2 Korinthiėrs 5:19-20
12 januari 2026 Galaten 3:26-29
11 januari 2026 Psalm 118:5-6
10 januari 2026 1 Petrus 1:15-16
 

Home