Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 13 januari 2026

 

2 KorinthiŽrs 5:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen." (2Co 5:19-20 STV)

"Want God heeft in Christus de wereld met zich verzoend door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen, en ons heeft hij deze boodschap van verzoening toevertrouwd. We treden dus op als gezanten van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen."

"welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen."

"Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen."

"Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u!"

 

Overdenking van vandaag:

De prijs is betaald. Het losgeld is verstrekt. Gods oordeel was afgewend, niet omdat we iets deden om hem te sussen, maar door zijn eigen offer van Jezus voor onze zonden. Als God zulke grote dingen heeft gedaan om ons met zichzelf te verzoenen en ons opneemt in zijn gezin, hoe kunnen we weigeren? Dat mogen we niet! Vader God, wij geven u ons hart!

 

Gebed:

Genadevolle God, ik weet dat mijn zonde uw hart gebroken heeft en uw heiligheid beledigd heeft. Woorden kunnen mijn dankbaarheid aan u niet overbrengen. U was gekwetst door mijn zonde en toch gaf u mij een offer om mij ervan te bevrijden en verzoende mij met u. Ik prijs u voor uw vergeving, ik dank u voor uw liefde en de belofte om uw genade te delen. Door Jezus, mijn offer bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 januari 2026 Galaten 3:26-29
11 januari 2026 Psalm 118:5-6
10 januari 2026 1 Petrus 1:15-16
9 januari 2026 MatthŽus 6:19-20
8 januari 2026 Amos 5:14-15
7 januari 2026 EfeziŽrs 5:1-2
6 januari 2026 1 Petrus 1:13
 

Home