Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 12 januari 2026

 

Galaten 3:26-29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen." (Ga 3:26-29 STV)

"want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus. De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. Het doet er niet meer toe of u Jood bent of Griek, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Want samen vormt u een eenheid in Christus Jezus. Als u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham en deelt u in de beloofde erfenis."

"Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen."

"want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen–u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte."

"Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden; u bent als het ware omhuld door Hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw; want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u."

 

Overdenking van vandaag:

Eén. Fundamenteel, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Als wij christenen worden door het geloof en de doop in Christus, zijn we één met alle andere christenen over de hele wereld. Ras, geslacht en sociale status zijn verdwenen. Alles wat over is, is Eén, de Ene, Jezus. Onze levens zijn van hem en dus zijn we met elkaar verbonden. Onze bestemming is hetzelfde, de hemel. Ons gezin is de kerk. Geen belemmeringen. Geen gesloten deuren. Wij zijn één.

 

Gebed:

Abba Vader, dank u dat u mij in uw gezin opgenomen hebt. Mogen wij één zijn op aarde nu, net zoals we dat zullen worden als we allemaal samen rond uw troon in de hemel zijn. Ik bid voor eenheid tussen alle mensen die een beroep doen op uw naam en uw Geest delen, zodat de wereld zal weten dat er een oplossing is voor conflicten, strijd en verdeeldheid. Door Jezus onze Heiland, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 januari 2026 Psalm 118:5-6
10 januari 2026 1 Petrus 1:15-16
9 januari 2026 Matthëus 6:19-20
8 januari 2026 Amos 5:14-15
7 januari 2026 Efeziërs 5:1-2
6 januari 2026 1 Petrus 1:13
5 januari 2026 Jesaja 1:16-17
 

Home