Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 8 januari 2026

 

Amos 5:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn." (Am 5:14-15 STV)

"Zoek het goede en niet het kwade, dan zullen jullie in leven blijven; dan pas zal de Heer, de almachtige God, jullie die hulp verlenen waarvan jullie de mond vol hebben. Haat het kwade en kies voor het goede, herstel het recht. De Heer, de almachtige God, zal dan misschien medelijden hebben met wie er nog overblijven van de nakomelingen van Jozef."

"Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt. Haat het kwade en hebt het goede lief, en houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de HERE, de God der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn."

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk."

"Wees goed, houd u verre van het kwaad, dąn zult u leven! Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht. Haat het kwaad en houd van het goede; verander uw gerechtsgebouwen in echte bolwerken van rechtvaardigheid. Misschien zal de Oppermachtige HERE, de God van de hemelse legers, dan nog genade voor recht laten gelden voor Zijn onderdanen, die overblijven."

 

Overdenking van vandaag:

Een hele hoop mensen beweren dat God aan hun kant staat. In werkelijkheid is de belangrijke vraag of wij aan Gods kant staan! Dat is meer bepaald door wat wij willen en doen dan wat we denken en zeggen. God verlangt ernaar om bij ons te zijn, maar hij zal zijn karakter niet offeren om ons goedkope genade te geven - een genade die ons niet vraagt om te worden zoals hij en te leven met Jezus als onze Heer. Hij is op zoek naar gelovigen die hun karakter plaatsen waar hun mond is en werken om goedheid te brengen in hun wereld, cultuur en wettelijke systemen.

 

Gebed:

Meest Heilige God, uw gerechtigheid en heiligheid bevinden zich buiten mij. Ik weet dat mijn beste inspanningen slechts ijdele pogingen zijn om deze te bereiken. Maar ik verlang, Vader, om meer zoals u te zijn op iedere manier die menselijkerwijs mogelijk is. Laat mij uw aanwezigheid weten wanneer ik u nastreef, uw karakter en uw goedheid in mijn leven. Leer mij opstandig te zijn tegen de dingen die u boosaardig noemt. In de naam van Jezus de rechtvaardige bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 januari 2026 Efeziėrs 5:1-2
6 januari 2026 1 Petrus 1:13
5 januari 2026 Jesaja 1:16-17
4 januari 2026 Micha 6:8
3 januari 2026 Titus 2:11-12
2 januari 2026 Psalm 90:12
1 januari 2026 2 Korinthiėrs 5:17
 

Home