Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 7 januari 2026

 

Efeziėrs 5:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk." (Efe 5:1-2 STV)

"U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Hij was een geurig offer dat God aangenaam was."

"Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk."

"Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God."

"Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan; het was als een heerlijke geur voor Hem."

 

Overdenking van vandaag:

Imitatie is de meest oprechte vorm van vleierij. Als we oprecht God willen vleien door op hem te lijken, is imitatie misschien ook wel de meest dure vorm van vleierij.  

Kijk, de liefde voor God is nooit iets dat alleen in onze geest en ons hart gebeurt. Liefde is iets wat wij voor een ander doen - het is actie. Johannes zei dat we niet alleen met woorden moeten liefhebben; we moeten blijk geven van onze liefde door onze daden. (1 Johannes 3:18)  

Deze vorm van echte liefde betekent dat we onszelf opofferen - wat we willen, onze rechten, onze verlangens - om God te eren en anderen te dienen. Dit is een soort liefde die de wereld kan veranderen, of een huwelijk of een gezin. Dit is het soort liefde dat God ons heeft gegeven! Laten we onze Vader imiteren in de manier van liefhebben.

 

Gebed:

Abba Vader, ik zal nooit volledig kunnen begrijpen hoe u me zo kon liefhebben dat u uw zoon kon toestaan om voor mij te sterven, als mijn offer. Help me alstublieft anderen lief te hebben met een offerende liefde. Ik weet dat de macht om dit te doen niet in mijzelf ligt, dus giet alstublieft uw liefde in mijn hart, zodat ik die liefde met anderen kan delen. Door Jezus, mijn broer en mijn offer, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 januari 2026 1 Petrus 1:13
5 januari 2026 Jesaja 1:16-17
4 januari 2026 Micha 6:8
3 januari 2026 Titus 2:11-12
2 januari 2026 Psalm 90:12
1 januari 2026 2 Korinthiėrs 5:17
31 december 2025 Johannes 3:3
 

Home