Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 januari 2026

 

Titus 2:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;" (Tit 2:11-12 STV)

"Want Gods genade is verschenen tot redding van alle mensen. Ze voedt ons op en leert ons dat we ons moeten afkeren van ons goddeloze leven en onze wereldse verlangens en dat we bezonnen, rechtvaardig en vroom moeten leven in deze wereld,"

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,"

"Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,"

"De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God."

 

Overdenking van vandaag:

In een wereld die geen zekerheden heeft, in een wereld die op zoek is naar morele normen, vraagt de verlossing door de kostbare genade van God aan ons om onze levensstijl te veranderen in antwoord op Gods genade. Iedereen die genade ontvangt en weigert om gerechtigheid na te streven, toont zijn/haar onwetendheid of hardheid van het hart.  

Nu, in onze tijd, zoals in alle tijden betekent gered zijn: het nastreven van gerechtigheid - niet zo dat wij ons heil verdienen, maar dat Gods reddende genade niet vruchteloos zal zijn in ons.

 

Gebed:

Heilige Vader, ik moet bekennen dat ik leef in een verwarrende tijd. Satan verstoort altijd het onderscheid tussen goed en fout, goed en kwaad, moreel en immoreel. Omdat u zo genadig met mij bent geweest, mag mijn leven vandaag en elke dag de gerechtigheid weerspiegelen die u mij gaf door Jezus. "Moge de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart, aangenaam zijn in uw begrip, mijn Rots en mijn Verlosser." Door Jezus, mijn zoenoffer bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 januari 2026 Psalm 90:12
1 januari 2026 2 Korinthiėrs 5:17
31 december 2025 Johannes 3:3
30 december 2025 Johannes 1:12
29 december 2025 Johannes 1:11
28 december 2025 Johannes 1:18
27 december 2025 Lukas 2:20
 

Home