Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 31 december 2025

 

Johannes 3:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." (Joh 3:3 STV)

"'Ik verzeker u,' zei Jezus, 'niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt.'"

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien."

"Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'"

"Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken."

 

Overdenking van vandaag:

"Het oude jaar passeert en snelt weg ..." Maar we kunnen nieuw en fris en rein worden (vgl. 2 Kor. 4:17). Mensen van het koninkrijk zijn degenen die fris en nieuw geboren worden door de kracht van de Geest en de genade van God (vgl. Johannes 3:3-7; Titus 3:3-7; Johannes 1:11). Dus wanneer we het oude jaar afsluiten, met de goede en slechte dingen, de prestaties en mislukkingen, successen en teleurstellingen, laten we het nieuwe jaar benaderen als mensen van het koninkrijk.  

Gods genade is iedere morgen nieuw en ons leven kan iedere dag nieuw worden gemaakt door de Heilige Geest die in ons woont. Ja, we zijn weer geboren geworden. Maar iedere zonsopgang biedt ons de gelegenheid om nieuw gemaakt te worden, om te leven op een frisse nieuwe manier, als Gods genade onze hoop opnieuw doet branden en de Heilige Geest ons nieuw maakt wanneer we vertrouwen in Jezus, onze Heer.

 

Gebed:

Hemelse Vader, u bent heilig en rechtvaardig. Ik beken dat zo hard als ik heb geprobeerd en zoveel als ik gewild heb om heilig en rechtvaardig te zijn; zonder uw genade en de ondersteunende aanwezigheid van de Heilige Geest zou ik falen. Dank u voor uw vergeving. Maak me alstublieft nieuw. Terwijl ik op de drempel sta van een nieuw jaar, steun mij alstublieft in mijn zwakke punten en "kleine" zonden. Open mijn ogen voor uw werk in de wereld om me heen en gebruik mij in uw werk van genade. Moedig mijn passie aan om volledig te leven voor uw koninkrijk en mijn Koning, Jezus Christus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 december 2025 Johannes 1:12
29 december 2025 Johannes 1:11
28 december 2025 Johannes 1:18
27 december 2025 Lukas 2:20
26 december 2025 Lukas 2:14
25 december 2025 Lukas 2:11
24 december 2025 Lukas 2:10
 

Home