Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 23 december 2025

 

Lukas 2:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg." (Lu 2:6-7 STV)

"Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen."

"En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg."

"Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad."

"Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus kwam in onze wereld op de meest gebruikelijke manier voor een kind: de tijd was daar, zijn moeder gaf geboorte, hij werd gewikkeld in een zachte doek en hij werd geplaatst in een wieg.  

Alleen is dit de Zoon van God die was geboren. Zijn wieg was een kribbe waar dieren uit aten, geen wieg van een baby. Zijn kamer was een stal omdat er geen ruimte voor hem was. Het was niet gebruikelijk; het was eenvoudig, zelfs beneden het gemiddelde voor zijn geboorte.  

Kun jij je dit voorstellen? De Heilige God die alles creëerde komt onze wereld binnen als een baby om onze manier van leven te delen als één van ons. Waarom? Hij houdt van ons en wil dat wij bij hem thuis komen. Ongelofelijk! Ongelofelijk verhaal. Ongelofelijke liefde. Ongelofelijke God!

 

Gebed:

Here God Almachtig, hoe kan ik u ooit laten zien hoeveel het geven van uw zoon voor mij betekent? Ik ben getroffen door verwondering en vreugde dat u van me houdt op deze ongelofelijke manier. Aanvaard alstublieft mijn lof en bewondering voor u en uw zoon. Alle lof aan u, liefdevolle Vader, voor uw onbeschrijfelijke cadeau! In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 december 2025 Lukas 2:4-5
21 december 2025 Handelingen 2:21, 40-41
20 december 2025 Handelingen 13:38-39
19 december 2025 Psalm 80:19
18 december 2025 Spreuken 31:9
17 december 2025 2 Korinthiërs 4:17
16 december 2025 1 Thessalonicensen 5:6
 

Home