Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 22 december 2025

 

Lukas 2:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was." (Lu 2:4-5 STV)

"Ook Jozef ging van Nazaret in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Betlehem geheten, want hij stamde uit het geslacht van David. In Betlehem liet hij zich inschrijven samen met Maria, zijn vrouw, die in verwachting was."

"Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was."

"Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was."

"En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven."

 

Overdenking van vandaag:

Voor de komende dagen, reizen we met Jozef en Maria mee terwijl ze de ongelofelijke genade van God ervaren. Deze verzen zijn onze basis: ze reisden vanuit het zuiden naar hun eigen stad, ze gingen naar Bethlehem, de stad van koning David, ze waren "verloofd" of hadden beloofd met elkaar te trouwen, maar waren nog niet volledig getrouwd, Maria was zwanger en ze gingen naar de stad om zich te registreren bij de Romeinse overheid.  

Intriges en schandalen staan tussen de regels van deze eenvoudige telling. Belofte en vervulling liggen in het verschiet met de verbintenis, hier wordt trouw getoond. Een echte historische context voor gewone mensen is gemaakt met de aanwezigheid van een Romeinse volkstelling. Schandaal, belofte, trouw en geschiedenis komen samen.  

Jezus komt onze wereld binnen op een plek waar wij ons kunnen vinden - een plaats van hoop en dromen ontsierd door schandaal, teleurstelling, verhulling en bureaucratie. Hij zal een Messias van het volk zijn. We weten het zelfs al voordat het verhaal van zijn geboorte wordt verteld. Het zorgt ervoor dat we nog meer van hem houden en waarderen. God heeft gekozen om onze wereld binnen te gaan als één van ons, niet als een onbevlekte en koele vreemdeling van buiten. Dit is een Messias die wij kunnen bereiken en volgen. Deze Jezus is één van ons.

 

Gebed:

Heilige en liefdevolle God, ik dank u voor het geven van Jezus. Dank u wel dat hij onze rommelige wereld binnen kwam met al haar tegenstellingen, ironie en conflicten. Dank u dat u niet afzijdig of immuun bent voor onze strijd. Dank u voor Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 december 2025 Handelingen 2:21, 40-41
20 december 2025 Handelingen 13:38-39
19 december 2025 Psalm 80:19
18 december 2025 Spreuken 31:9
17 december 2025 2 Korinthiërs 4:17
16 december 2025 1 Thessalonicensen 5:6
15 december 2025 Johannes 1:14
 

Home