Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 21 december 2025

 

Handelingen 2:21, 40-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." (Hnd 2:21 STV)

"En dan zal iedereen die de naam van de Heer aanroept, gered worden."

"En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden."

"Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.""

"Maar ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.'

 

Overdenking van vandaag:

Roep de naam van de Heer! Verkondig hem als jouw herrezen Heer! Neem deel aan de doop met hem zoals de eerste christenen deden. Laat God jou toevoegen tot zijn heilige mensen. Weet dat Jezus jou zal redden van de verbastering die onze wereld tart en zo veel van onze levens. God stuurde Jezus om te redden, te verlossen, te herstellen en te zegenen. Deel in de vreugde van het heil. Wacht niet langer! Vandaag is de dag van verlossing! Neem er deel aan. Heb er vreugde in. Geef het door aan anderen. Christus, onze koning is gekomen om zijn heil te brengen voor iedereen!

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor het sturen van Jezus, de eerste keer, om te sterven voor mijn zonden! Dank u voor het sturen van Jezus in mijn hart om mij te troosten en te versterken en om te werken aan mijn leven! Maar ik dank u het meest van al voor mijn redding. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 december 2025 Handelingen 13:38-39
19 december 2025 Psalm 80:19
18 december 2025 Spreuken 31:9
17 december 2025 2 Korinthiėrs 4:17
16 december 2025 1 Thessalonicensen 5:6
15 december 2025 Johannes 1:14
14 december 2025 Romeinen 14:5
 

Home