Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 20 december 2025

 

Handelingen 13:38-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En [dat] van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt." (Hnd 13:38-39 STV)

"Mannen, broeders, dit moet u goed weten: wij verkondigen dat uw zonden dankzij hem vergeven worden en dat ieder die gelooft, dankzij hem vrijgesproken wordt van alles waarvoor de wet van Mozes u alleen maar kan veroordelen."

"Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem."

"U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft."

"Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven. Ieder die in Hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en staat daardoor recht voor God; iets wat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden."

 

Overdenking van vandaag:

Recht kon het niet doen. Dierlijke offers konden het niet. Vroomheid kon het niet. Religieuze praktijken konden het niet. Alleen Jezus kan een volledige vergeving geven van zonden. Alleen Jezus kan ons volledig rechtvaardig en heilig maken. Vergeving en gerechtigheid komen door hem.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, God Almachtig, ik erken dat uw zoon mijn Heer en Heiland is, Jezus Christus. Ik dank u dat Jezus mijn Heer is en dat hij de prijs betaald heeft voor mijn zonden. Ik vraag, gezegende Heilige Geest, dat u me helpt Jezus' karakter en mededogen in mijn leven te vormen. In Jezus' naam vraag ik voor deze zegening. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 december 2025 Psalm 80:19
18 december 2025 Spreuken 31:9
17 december 2025 2 Korinthiėrs 4:17
16 december 2025 1 Thessalonicensen 5:6
15 december 2025 Johannes 1:14
14 december 2025 Romeinen 14:5
13 december 2025 Romeinen 8:38-39
 

Home