Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 december 2025

 

Psalm 80:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(80–20) O HEERE, God der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden." (Ps 80:19 STV)

"Almachtige God, herstel ons in ere, zie ons welwillend aan, dan worden we gered."

"HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden."

"HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered."

"HERE, God van de hemelse legers, maak ons volk weer tot een eenheid. Laat Uw licht over ons schijnen, dan zullen wij bevrijd worden."

 

Overdenking van vandaag:

In de dagen van Jezus' geboorte, was er een groep van vrome en nederige mensen die nog steeds op zoek waren naar Gods verlossing. Ze wisten dat heil niet kon, en niet zou komen zonder grote kosten - niet alleen voor hunzelf, maar ook voor God. Jesaja had hier al over gesproken (zie Jesaja 53). Ze hadden het meegemaakt in hun eigen geschiedenis.  

Dus met eerlijke harten, bekenden ze dat zij niet de kracht hadden om redding en verlossing te brengen. Deze kracht moest van God komen en moest worden gegeven aan mensen die aan het zoeken waren naar de verandering door God in hun leven. Ze moesten er God om vragen! Ze moesten zijn aangezicht en zijn aanwezigheid in hun dagelijks leven zoeken. Dat moeten wij ook!

 

Gebed:

HERE, God van hemel en aarde, heerser van de hele schepping, ik prijs u. Ik prijs u voor uw macht en heerlijkheid. Ik prijs u voor uw wijsheid en creativiteit. Ik prijs u voor uw barmhartigheid en gerechtigheid. Ik prijs u omdat u alleen mijn lof waard bent. Heer, u alleen kan mij volledig verlossen. Alstublieft, laat uw ogen op mij stralen. Maak alstublieft uw aanwezigheid bekend in mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 december 2025 Spreuken 31:9
17 december 2025 2 Korinthiėrs 4:17
16 december 2025 1 Thessalonicensen 5:6
15 december 2025 Johannes 1:14
14 december 2025 Romeinen 14:5
13 december 2025 Romeinen 8:38-39
12 december 2025 Johannes 4:14
 

Home