Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 15 december 2025

 

Johannes 1:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid." (Joh 1:14 STV)

"Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die hij ontving als enig kind van de Vader."

"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid."

"Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

"En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is Gods boodschap. Het was niet een doorgegeven bericht in een boek of gegeven in een visie of onthuld op een berg aan slechts een paar mensen. Nee, Gods boodschap was menselijk vlees, bot en bloed. Gods boodschap kwam en leefde onder ons. Hij werd geconfronteerd met onze ontberingen, kreeg ons vuil tussen zijn tenen, voelde onze teleurstellingen, worstelde met onze verleidingen, leed door ons verraad en bloedde ons bloed. Door te leven in onze wereld, bracht Gods boodschap ons meer dan de waarheid; hij haalde ons weg van de dood door Gods genade.

 

Gebed:

Almachtige God, dank u dat u in het verleden sprak door uw profeten. Dank u dat u goddelijke mannen inspireerde om ons uw geschriften te geven. Dank u voor de krachtige verkondiging van uw woord heden door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Mag ik deze waarheid horen in elk van deze gebieden.
Maar vooral Vader, prijs ik u voor het spreken van uw duidelijkste, meest diepgaande en meest toegankelijke bericht in Jezus. Dankzij Jezus, weet ik dat u van me houdt, ik weet dat u me hebt gereinigd en ik weet dat ik de hemel met u zal delen. Ik dank u uit het diepst van mijn hart en mag mijn dankbaarheid alstublieft te zien zijn in de bekwaamheid en mentaliteit getoond in mijn leven. In de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 december 2025 Romeinen 14:5
13 december 2025 Romeinen 8:38-39
12 december 2025 Johannes 4:14
11 december 2025 Johannes 3:17
10 december 2025 Johannes 3:16
9 december 2025 Psalm 3:8
8 december 2025 Filippensen 2:10-11
 

Home