Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 13 december 2025

 

Romeinen 8:38-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere." (Ro 8:38-39 STV)

"Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer. God en zijn uitverkoren volk"

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here."

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."

"Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer."

 

Overdenking van vandaag:

Niets kon Jezus weghouden om jou en mij te redden - niet de afstand tussen hemel en aarde, niet de moeilijkheid van een onverwachte zwangerschap voor zijn ongehuwde moeder, niet een stad vol met reizigers en vermoeide ouders van een lange reis, zeker niet een krankzinnige koning die zijn leven wilde beŽindigen, niet een menigte die hem bespotte en schreeuwde hem te kruisigen, niet discipelen die hem buiten sloten, niet soldaten die hem bespotten, niet een gesel die zijn vlees pijnigde en niet een kruis dat zijn fysieke leven innam.  

Dus wat laat jou denken dat hij je zou laten gaan of jou zou opgeven nadat zijn liefde jouw hart heeft gevangen?

 

Gebed:

Abba Vader, help me uw liefde meer volledig te begrijpen. Geef me kracht om de twijfels die Satan geprobeerd heeft in mijn hart te planten, te overwinnen. Zegen mij met uw genadevolle macht en verander mij uit mijn eigen zwakheid in een nuttig hulpmiddel om u te dienen. Houd mijn ogen gericht op de Heer wiens hand niet zal toestaan dat de opwellingen mij opeisen of dat mijn eigen twijfels mij vernietigen. In Jezus' machtige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 december 2025 Johannes 4:14
11 december 2025 Johannes 3:17
10 december 2025 Johannes 3:16
9 december 2025 Psalm 3:8
8 december 2025 Filippensen 2:10-11
7 december 2025 Filippensen 2:9
6 december 2025 Filippensen 2:7-8
 

Home