Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 6 december 2025

 

Filippensen 2:7-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises." (Flp 2:7-8 STV)

"Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis."

"maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises."

"maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood–de dood aan het kruis."

"Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis."

 

Overdenking van vandaag:

Christendom is niet voor slappelingen of de zwakken van hart. Ons voorbeeld is beschreven door woorden als "gaf zichzelf geen reputatie" ... "dienaar" ... "vernederde zichzelf" ... "werd gehoorzaam" ... "dood aan een kruis!" Dat is taai spul. En dat is ons voorbeeld. Het verhaal van Jezus mag beginnen met een lief kind, maar het begint ook met hij die geplaatst werd waar de dieren hun voedsel aten. Hoewel het krachtig en kostbaar kan zijn, is het niet suikerzoet en namaak sentiment. Het gaat over de prijs die betaald is voor de aflossing en de mensen die anders zijn omdat ze hun Verlosser kennen.

 

Gebed:

Almachtige God, liefdevolle Vader, dank u voor het plaatsen van het evangelie in de echte wereld waar ik leef. Jezus, dank u dat u een Heiland bent, die in mijn wereld gekomen is en die de moeilijkste hoeken gezien heeft. Help me als ik leer een offer te zijn, gehoorzaam en nederig, zodat ik gebruikt kan worden om anderen te helpen uw genade te vinden. In de naam van Jezus, de Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 december 2025 Filippensen 2:5-6
4 december 2025 Romeinen 1:16
3 december 2025 Matthëus 1:22-23
2 december 2025 Matthëus 1:21
1 december 2025 Matthëus 1:20
30 november 2025 Spreuken 31:30
29 november 2025 Filippensen 1:29
 

Home