Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 3 december 2025

 

MatthŽus 1:22-23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons." (Mt 1:22-23 STV)

"Door dit alles werd vervuld wat de Heer door de profeet gezegd heeft: De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam ImmanŽl geven, wat betekent: God met ons."

"Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons."

"Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam ImmanuŽl geven, 'wat in onze taal betekent 'God met ons'."

"Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind ImmanuŽl noemen. Dit betekent 'God is met ons."

 

Overdenking van vandaag:

God had het herhaaldelijk beloofd. Mannen, vrouwen en engelen verwachtten het al lange tijd. Nu, door Jezus, gebeurt het. God is met ons. Jezus is ImmanuŽl. Wij wonen op een bezochte planeet, geraakt door de werkelijke aanwezigheid van God onder ons. En het was precies zoals de profeten van oudsher gezegd hadden.

 

Gebed:

HEER God, mijn hemelse Vader, dank u dat u zich houdt aan uw beloften, vooral toen dat u zo ontzettend veel kostte. Ik wil u beter kennen, God, niet zomaar als een persoon die ik bestudeer, maar als iemand die ik dagelijks in mijn leven ontmoet. Maak uw aanwezigheid alstublieft bekend wanneer ik u zoek. Ik bid het in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 december 2025 MatthŽus 1:21
1 december 2025 MatthŽus 1:20
30 november 2025 Spreuken 31:30
29 november 2025 Filippensen 1:29
28 november 2025 Spreuken 31:28-29
27 november 2025 Filippensen 1:27-28
26 november 2025 Jesaja 54:17
 

Home