Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 1 december 2025

 

Matthëus 1:20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, [gij] zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;" (Mt 1:20 STV)

"Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de heilige Geest."

"Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest."

"Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest."

"Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David," zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen."

 

Overdenking van vandaag:

Een geruststelling die het begripsvermogen te boven gaat! Dat is het begin van het verhaal van Christus voor Jozef. Iets dat hij niet kon begrijpen en het ontstaan waarvan hij geen deelgenoot was geweest, zou het opzienbarende avontuur worden van zijn trouwe en vrijgevige hart. Hij zou de menselijke papa zijn voor de Redder van de wereld. Hij zal de rest van zijn leven het wonder herinneren dat zonder zijn toedoen met Maria gebeurd was.  

Zijn geloof, en Gods inzetten van hem in dit verhaal, zou ieder van ons moeten doen beseffen wat voor ongelooflijke mogelijkheden God voor ons klaar kan hebben liggen. Waarom zouden we dan niet deze decembermaand gebruiken om jouw hart opnieuw wakker te maken voor de Ene, de Heilige, die werd geboren als Jezus van Nazareth.

 

Gebed:

Vader, ik heb Jozef sinds lang bewonderd om zijn vertrouwen in u - een vertrouwen dat hem hielp om te gaan met iets dat hij niet kon begrijpen. Nu kom ik, met het overrompelde enthousiasme van een Jozef, om herinnerd te worden aan het wonder van uw Zoon en mijn Redder. Maak hem alstublieft tastbaarder voor mij wanneer ik zoek om hem beter te leren kennen. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 november 2025 Spreuken 31:30
29 november 2025 Filippensen 1:29
28 november 2025 Spreuken 31:28-29
27 november 2025 Filippensen 1:27-28
26 november 2025 Jesaja 54:17
25 november 2025 Psalm 27:1
24 november 2025 Psalm 37:23-24
 

Home