Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 5 april 2024

 

Kolossensen 4:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden." (Col 4:5-6 STV)

"Gedraag u verstandig tegenover niet-gelovigen en benut de gelegenheid goed. Wees in uw gesprekken altijd vriendelijk en gevat, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven."

"Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven."

"Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist."

"Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus waarschuwde ons voor het gebruik van ijdele woorden (Matteüs 12:36-37). Paulus gaat een stap verder en benadrukt hoe belangrijk dit is voor degenen die Christus niet kennen.  

Wij willen iedere kans grijpen wanneer we met mensen zijn die geen christen zijn en vriendelijkheid tonen, zorg en beheersing in de manier waarop wij gebruik maken van onze woorden. Iemands eeuwige bestemming kan rusten op onze gesprekken met hem.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige God, ik weet dat u het haat wanneer uw mensen ongelovigen verwonden en wegdrijven. Help me alstublieft een plezierige houding te tonen bij alle mensen, maar vooral degenen die Jezus nog niet kennen als hun Heer en Heiland. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 april 2024 Galaten 4:4
3 april 2024 1 Thessalonicensen 4:3
2 april 2024 Efeziėrs 4:2-3
1 april 2024 Psalm 4:1
31 maart 2024 Spreuken 3:31-32
30 maart 2024 Johannes 3:30
29 maart 2024 Johannes 3:28-29
 

Home