Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 6 januari 2024

 

1 Thessalonicensen 1:6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;" (1Th 1:6 STV)

"En u op uw beurt bent in het voetspoor getreden van ons en van de Heer. Hoewel u veel tegenwerking ondervond, hebt u de boodschap aanvaard met een vreugde die van de heilige Geest komt."

"En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen,"

"U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest."

"Zo werd u volgelingen van ons en van de Here, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond."

 

Overdenking van vandaag:

Wij vinden het zo gemakkelijk onze omstandigheden onze stemming te laten bepalen. Paulus herinnert deze groep van nieuwe christenen met vuur dat hun nieuwe leven in Christus hen vreugde had gebracht ondanks de moeilijke omstandigheden waarmee zij van buitenaf werden geconfronteerd. Hun vreugde was niet het vergankelijke, omstandigheid-bepalende laklaagje.  

Integendeel, ze hadden de krachtige boodschap van verlossing met vreugde verwelkomd! Deze blijdschap was niet afhankelijk van hun omstandigheden. Het was geworteld in het voorbeeld van hun Heiland, in zijn verwelkomende aanwezigheid door de Heilige Geest en de verlossing die er is door Jezus.

 

Gebed:

Lieve hemelse Vader, maak alstublieft mijn vreugde immuun voor omstandigheden van buitenaf en ondersteun alstublieft die blijdschap door uw Heilige Geest. Zegen mij alstublieft als ik probeer mijn leven en houding na te volgen met mijn Heiland als voor beeld. Help me alstublieft een beter voorbeeld te zijn van geestelijke vreugde voor degenen om me heen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 januari 2024 2 Petrus 1:5-7
4 januari 2024 Jakobus 1:12
3 januari 2024 HebrŽen 1:3
2 januari 2024 Johannes 1:2-3
1 januari 2024 Genesis 1:1
 

Home