Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 23 november 2025

 

Psalm 31:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(31–24) Hebt den HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! [want] de HEERE behoedt de gelovigen, en vergeldt overvloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft. (31–25) Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij, die op den HEERE hoopt!" (Ps 31:23-24 STV)

"Trouwe dienaren van de Heer, heb hem lief! Hij beschermt wie vast in hem geloven. Maar wie trots zijn, krijgen hun volle straf.

"Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt."

"Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed."

"Dit zeg ik tegen allen die God volgen: "Heb Hem van harte lief, want de HERE zorgt voor hen die Hem trouw volgen; maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen. Wees sterk; laat uw hart maar sterk en moedig zijn en blijf altijd op de HERE hopen."

 

Overdenking van vandaag:

Heb de Here lief! Wees sterk, omdat je je hoop stelt in de Here. Met andere woorden, herken waar je kracht ligt. Bevestig jouw bron van genade. Prijs God voor zijn overvloedige genade en kracht rijkelijk gestort op ons door zijn heilige Geest. De Here God behoedt zijn volk. Hij toont eerlijke trouw ook al is dat bespot in deze wereld. De Here zal zijn volk zegenen en rechtvaardig omgaan met degenen die hen bespotten en misbruiken.

 

Gebed:

Geef me kracht, Here, want ik bevind mezelf in moeilijke tijden waarin vijanden aan mijn deur staan en zich aan elke zijde van mij tegenstanders bevinden. Geef me de wijsheid om uw genade te zien die mij leidt. Geef me alstublieft de moed op te komen voor wat juist is en zuiver en heilig. Geef me alstublieft visie om de dingen te zien die u wilt dat ik gebruik voor uw heerlijkheid. Houd mijn hoop hartstochtelijk levend zodat ik zal wachten totdat uw werk in mij voltooid zal zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 november 2025 2 Korinthiėrs 7:1
21 november 2025 Efeziėrs 3:20-21
20 november 2025 Psalm 94:19
19 november 2025 Romeinen 14:19
18 november 2025 2 Petrus 3:18
17 november 2025 Zefanja 3:17
16 november 2025 1 Thessalonicensen 5:16-18
 

Home