Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 22 november 2025

 

2 Korinthiërs 7:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods." (2Co 7:1 STV)

"Dat is ons beloofd, vrienden. Laten we ons dan zuiveren van alles wat ons naar lichaam en ziel bezoedelt, en ons volledig wijden aan God in eerbied voor hem."

"Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods."

"Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen."

"Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven."

 

Overdenking van vandaag:

God heeft ons gezegend met zoveel prachtige beloftes. Hij heeft ze verzekerd door het sturen van zijn Zoon "om dood te veroveren en leven en onsterfelijkheid aan het licht te brengen." Hij zal "onze nederige lichamen veranderen om te zijn zoals zijn roemrijke lichaam." Hij zal ons thuis brengen om eeuwig met hem te zijn, maar tot die dag zal hij in ons leven en zichzelf aan ons tonen. Hij zal ons meer dan overwinnaars maken en zal niet toestaan dat iets ons zal scheiden van zijn liefde.  

Dus wat moet onze reactie zijn? Ja, wij moeten hem zeker eren. Maar we moeten onze lof niet beperken tot woorden. God wil dat ons leven zuiver is, dat we weg blijven van het kwaad; dat wat laag, verrot en corrupt is. Hij wil dat we dit doen, niet zodat we morele superioriteit kunnen claimen, maar zodat we hem onze aanbidding en verering kunnen tonen. In ons verlangen om God lof te geven, laten we niet vergeten dat één van de beste manieren om hem te loven is hem te zoeken in zuiverheid en heiligheid!

 

Gebed:

Vergeef me, Hemelse Vader, voor mijn zonden. Zuiver mijn hart en verstoot elke inbreng die de duivel kan hebben in mij vanwege mijn zonde. Ondersteun me en breng me naar heiligheid en accepteer mijn leven als een offer van lof en dank. In de naam van Jezus, bied ik u mijn hart, mijn leven en mijn alles. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 november 2025 Efeziërs 3:20-21
20 november 2025 Psalm 94:19
19 november 2025 Romeinen 14:19
18 november 2025 2 Petrus 3:18
17 november 2025 Zefanja 3:17
16 november 2025 1 Thessalonicensen 5:16-18
15 november 2025 Handelingen 16:30-32
 

Home