Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 21 november 2025

 

EfeziŽrs 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, [zeg] [ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen." (Efe 3:20-21 STV)

"Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen."

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!"

 

Overdenking van vandaag:

Wat voor majestueuze "koninkrijk-dromen" heb je over Gods glorie? Wat voor ongelooflijk ideeŽn kun jij bedenken die God tot bloei zou kunnen brengen? Wat zijn jouw verwachtingen van de hemel met God? 

Nu jij je geest gestrekt hebt, jouw verbeelding hebt uitgedaagd en jouw verwachtingen hebt opgeladen, ben je klaar voor een waarheid recht uit het wonder van de hemel? God is in staat om veel meer te doen dan een beetje van dat. Zijn macht is aan het werk in ons om zijn roemrijke wil te doen en zijn eeuwige doeleinden te volbrengen.  

Dus laten we niet onze denkbeelden te laag stellen en te weinig verwachten. Leef voor zijn glorie en verwacht het werkende te zien in uw leven.

 

Gebed:

HERE, God van hemel en aarde, mijn Abba Vader en liefdevolle Herder, schud alstublieft mijn gedachten op door uw Geest om grotere dromen te dromen en hogere verwachtingen te hebben dan mijn aardse en egoÔstische hersenen kunnen bedenken. Geef me een gevoel van verwondering en vertrouwen wanneer ik leef tot uw glorie. In Jezus naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 november 2025 Psalm 94:19
19 november 2025 Romeinen 14:19
18 november 2025 2 Petrus 3:18
17 november 2025 Zefanja 3:17
16 november 2025 1 Thessalonicensen 5:16-18
15 november 2025 Handelingen 16:30-32
14 november 2025 Romeinen 14:4
 

Home