Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 15 november 2025

 

Handelingen 16:30-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: [Lieve] heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren." (Hnd 16:30-32 STV)

"Hij bracht hen naar buiten en vroeg: 'Alstublieft, zeg mij, wat moet ik doen om gered te worden?' 'Geloof in de Heer Jezus,' antwoordden ze, 'en u zult gered worden, u en de uwen.' En ze verkondigden hem en al zijn huisgenoten de boodschap van de Heer."

"En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren."

"Hij bracht hen naar buiten en vroeg: 'Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?' Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.' En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde."

"Daarop bracht hij hen naar buiten en vroeg: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" "Geloof in de Here Jezus," antwoordden zij. "Dan zult u gered worden en uw gezin ook." Zij gaven hem en zijn hele gezin het woord van God door."

 

Overdenking van vandaag:

Geloof in Jezus is het absolute noodzakelijke antwoord op Gods genade en het is zo'n zegen waardoor het leven verandert. Voor de gevangenisbewaarder betekende geloof het horen van het evangelie van Jezus als Heer en erop te reageren door deze boodschap te geloven, onmiddellijk gedoopt te worden, een verandering van leven te tonen en het delen in vriendschap met andere gelovigen (zie Handelingen 2:42-47).  

Stel je voor: je bent gevangenisbewaarder over mannen waarvan je de wonden gaat wassen in jouw eigen huis! Denk aan de verantwoording die je hebt voor de pijnlijke opsluiting van mannen en vervolgens dopen deze mannen jou en jouw familie, dezelfde avond! Stel je voor: mannen die je in ketens vergrendelt en zij zullen later aan je tafel zitten en deelnemen aan een maaltijd!  

Is God niet ongelooflijk! Is zijn genade niet onbeschrijfelijk! Geen wonder dat we blij zijn als degenen die verloren gaan echt geloven! Het leven is voor altijd anders.

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor de verrassingen die u mij gebracht hebt door uw genade. Zegen mij alstublieft wanneer ik deze week probeer uw genade te delen door het evangelie van Jezus te tonen aan diegenen van wie ik hou. In de naam van de Heer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 november 2025 Romeinen 14:4
13 november 2025 Romeinen 14:13
12 november 2025 1 Thessalonicensen 3:12
11 november 2025 Romeinen 14:1
10 november 2025 Matthëus 11:28-30
9 november 2025 Spreuken 3:9
8 november 2025 Romeinen 14:8
 

Home