Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 16 november 2025

 

1 Thessalonicensen 5:16-18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt [God] in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u." (1Th 5:16-18 STV)

"Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Wees onder alle omstandigheden dankbaar; dat wil God van u in Christus Jezus. Doof"

"Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u."

"Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt."

"Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft."

 

Overdenking van vandaag:

Wil je weten wat je kan doen om God blij te maken? Wees blij in zijn genade. Bid voor anderen. Dank voor jouw zegeningen. Het is gewoon iets dat hij wil dat we doen.

 

Gebed:

Hemelse Vader en almachtige God, ik ben zeer enthousiast bij de gedachte dat ik uw kind ben. Abba Vader, hoor vandaag alstublieft mijn gebed van mijn zorg voor meerdere mensen die mij aan het hart gaan ... Liefdevolle God, ik dank u zeer voor de zegeningen die u iedere dag in mijn leven stopt. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 november 2025 Handelingen 16:30-32
14 november 2025 Romeinen 14:4
13 november 2025 Romeinen 14:13
12 november 2025 1 Thessalonicensen 3:12
11 november 2025 Romeinen 14:1
10 november 2025 Matthëus 11:28-30
9 november 2025 Spreuken 3:9
 

Home