Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 12 november 2025

 

1 Thessalonicensen 3:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Heere vermeerdere u, en make [u] overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;" (1Th 3:12 STV)

"En we vragen de Heer dat hij uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt, even groot als onze liefde voor u."

"en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),"

"Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u."

"Het is onze grote wens dat de Here uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u."

 

Overdenking van vandaag:

God is liefde. God is ook de bron van liefde. Hij giet de liefde in ons hart door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). Dus hoe maken we onze kerken, onze gezinnen, onze kleine groepen en gemeenschappen meer liefdevol? Wij bidden tot God om de liefde te laten groeien in de mensen in die groepen, laat ze weten dat we dat gebed voor hen bidden, daarna dit vertellen en onze liefde tonen aan die zelfde groepen.

 

Gebed:

Vader, gebruik mij om een voorbeeld te zijn van liefde voor diegenen om me heen. Giet alstublieft uw liefde in mijn hart door uw Geest en laat vervolgens die liefde uit mijn leven vloeien naar anderen. Help alstublieft de liefdevolle geest in onze congregatie meer en meer te groeien, niet alleen voor elkaar, maar ook voor degenen om ons heen die geen deel uitmaken van uw familie van uw koninkrijk. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 november 2025 Romeinen 14:1
10 november 2025 MatthŽus 11:28-30
9 november 2025 Spreuken 3:9
8 november 2025 Romeinen 14:8
7 november 2025 2 KorinthiŽrs. 9:7
6 november 2025 HebrŽen. 13:6
5 november 2025 Romeinen. 6:5-6
 

Home