Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 5 november 2025

 

Romeinen. 6:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in] [de] [gelijkmaking] [Zijner] opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen." (Ro 6:5-6 STV)

"Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals hij. Dit weten we: de zondige mens die we vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen om aan ons zondig bestaan een einde te maken, en zo staan we niet langer in dienst van de zonde."

"Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn [met hetgeen gelijk is] aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;"

"Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn."

"Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde."

 

Overdenking van vandaag:

Paulus herinnert ons eraan dat onze doop meer was dan alleen een onderdompeling in water. In de doop deelden wij in Jezus' dood, zijn begrafenis en zijn opstanding. Wat hij deed om ons te redden wordt nu gedeeld met ons. Wij sterven voor de zonde en worden opgewekt om een nieuw mens te zijn, die gereinigd is en heilig wordt gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn bevrijd van de kracht van de zonde en de straf op zonde.

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor nieuw leven in Jezus. Ik ben echt dankbaar dat mijn schuld is bedekt door uw genade. Ik vraag u voor de kracht die ik nodig heb om een leven te kunnen leiden dat vrij is van zonde. Vergeef mij voor mijn momenten dat ik niet oprecht ben en mijn flirten met zonde. Geef mij een sterke afkeer van alles dat mijn ziel zou vervuilen en dat mijn hart zou afleiden van uw wil. Ik bid in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 november 2025 1 Thessalonicensenes. 4:14
3 november 2025 Romeinen 8:3-4
2 november 2025 Psalm 91:2
1 november 2025 Spreukenv. 27:1
31 oktober 2025 2 Korinthiërs 10:3-5
30 oktober 2025 Psalm 32:7
29 oktober 2025 Efeziërs 6:12
 

Home