Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 3 november 2025

 

Romeinen 8:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest." (Ro 8:3-4 STV)

"Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn Zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde, en daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. Zo kunnen wij nu volbrengen wat de wet van ons eist: want we leiden geen leven meer zonder God, maar we leven volgens de Geest van God."

"Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest."

"Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest."

"Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus deed wat wij niet konden doen; hij leefde perfect voor God. Hij toonde aan dat de zonde geen noodzaak is in ons leven en dat het ons niet gevangen hoeft te houden. Hij stortte zijn Geest op ons uit, zodat we niet alleen kunnen delen in zijn vergeving en reinigende genade, maar ook de kracht kunnen hebben om te leven op een manier zoals God dat graag wil. Jezus is ons zondeoffer en onze Heiland.

 

Gebed:

Dank u Vader voor het verstrekken van het offer voor mijn zonde. Dank u, Heer Jezus, dat u bereid was de vreselijke prijs te betalen om mij los te kopen van de zonde. Dank u, Heilige Geest, dat u in mij leeft en mij kracht geeft om te leven voor God. Dank u, God, voor uw redding! In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 november 2025 Psalm 91:2
1 november 2025 Spreukenv. 27:1
31 oktober 2025 2 Korinthiėrs 10:3-5
30 oktober 2025 Psalm 32:7
29 oktober 2025 Efeziėrs 6:12
28 oktober 2025 Efeziėrs 6:11
27 oktober 2025 Efeziėrs 6:10
 

Home