Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 31 oktober 2025

 

2 Korinthiėrs 10:3-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;" (2Co 10:3-5 STV)

"Ook al leven we in de wereld, we strijden niet met de middelen van de wereld. Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen. We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus."

"Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,"

"We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen"

"Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barričres tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus."

 

Overdenking van vandaag:

In onze strijd tegen het kwaad, gebruiken we de geestelijke wapens van God die ons in staat stellen om te weten wat de waarheid is en de vrijheid die de waarheid brengt. De voornaamste werktuigen van de duivel zijn bedrog en dood. De genade van God maakt het ons mogelijk om bedrog te doorzien en af te reken met de greep die het kan hebben op het denken van de mens in het algemeen en op ons eigen denken.  

De kracht van God heeft de barričre van de dood doorbroken en ons de overwinning gegeven in Jezus Christus. Wat is onze taak in deze overwinningsmars? Onze Heer gehoorzamen en anderen helpen hetzelfde te doen. Daarbij zullen wij ondervinden dat zijn genade en kracht voldoende zijn om alles dat op ons af komt en dat ons zou kunnen verslaan te overwinnen.

 

Gebed:

Vader, gebruik mij alstublieft om de kracht van de duivel te verslaan en zijn invloed op de levens van mijn geliefden en mijn eigen leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 oktober 2025 Psalm 32:7
29 oktober 2025 Efeziėrs 6:12
28 oktober 2025 Efeziėrs 6:11
27 oktober 2025 Efeziėrs 6:10
26 oktober 2025 Efeziėrs 5:15-16
25 oktober 2025 Efeziėrs 1:4-5
24 oktober 2025 Handelingen 1:8
 

Home