Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 29 oktober 2025

 

Efeziėrs 6:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." (Efe 6:12 STV)

"Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad."

"want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."

"Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen."

"Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen."

 

Overdenking van vandaag:

De strijd waarmee we worden geconfronteerd is niet alleen een fysieke strijd. In plaats daarvan is het een geestelijke strijd, tegen machten die wij niet gemakkelijk kunnen zien en die erg sterk zijn. Wij moeten deze strijd niet afdoen als denkbeeldig of niet belangrijk.  

Evengoed als Satan voor de deur van Kaļn op de loer lag, hem begerende, zo ligt hij voor onze deur op de loer (Gen. 4:7). Hij zal zijn kwade machten op alle mogelijke manieren gebruiken om ons te verslaan, te vernietigen of slechte dingen te laten doen. Wij moeten deze oorlog serieus nemen en de geestelijke kracht van onze vijand herkennen.

 

Gebed:

Vader, vergeef mij voor alle keren dat ik het gevaar van de duivel niet serieus heb genomen. Geef mij een heilige afkeer voor alles dat is verbonden aan onheilige dingen en gericht is tegen uw werk en uw wil. Laat mij niet bedrogen worden door verleidingen en verlos mij van de macht van de boze in al zijn verschijningsvormen. Ik bid in de machtige naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 oktober 2025 Efeziėrs 6:11
27 oktober 2025 Efeziėrs 6:10
26 oktober 2025 Efeziėrs 5:15-16
25 oktober 2025 Efeziėrs 1:4-5
24 oktober 2025 Handelingen 1:8
23 oktober 2025 2 Timothėus 1:7
22 oktober 2025 1 Thessalonicensen 3:12
 

Home