Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 26 oktober 2025

 

EfeziŽrs 5:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn." (Efe 5:15-16 STV)

"Let dus goed op dat u zich gedraagt als verstandige en niet als onverstandige mensen. Grijp elke gunstige gelegenheid aan, want we leven in een slechte tijd. Wees"

"Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad."

"Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd."

"Kijk daarom goed uit hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd."

 

Overdenking van vandaag:

Hoewel wij Gods heilige kinderen zijn, moeten we ook bewust zijn van wat voor tijd het is in onze wereld. De slechte oefent nog steeds zijn controle uit over de harten van vele mensen. God wil dat we "de tijd verlossen," dat we elke gelegenheid die we hebben benutten om de levens van anderen aan te raken met zijn genade en de verleiding weerstaan en de tegenstand van de slechte overwinnen.

 

Gebed:

Geef me wijsheid, Here, om te onderscheiden wat de beste manier is om mijn tijd en mijn invloed te gebruiken. Open mijn ogen om de verleiding te zien die de slechte op mijn pad legt. Geef me moed om voor u op te durven komen en de gevoeligheid om te weten wat de beste manier is om anderen te zegenen naar wat ze nodig hebben. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 oktober 2025 EfeziŽrs 1:4-5
24 oktober 2025 Handelingen 1:8
23 oktober 2025 2 TimothŽus 1:7
22 oktober 2025 1 Thessalonicensen 3:12
21 oktober 2025 2 KorinthiŽrs 1:3-4
20 oktober 2025 Psalm 34:22
19 oktober 2025 Psalm 34:21
 

Home