Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 25 oktober 2025

 

Efeziërs 1:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil." (Efe 1:4-5 STV)

"Voordat de wereld gemaakt werd, heeft hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan. In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het, in zijn goedheid."

"Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,"

"In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,"

"Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus,"

 

Overdenking van vandaag:

God wil ons als zijn heilige kinderen. Dat was zijn plan voor ons nog voordat de wereld begon. God betaalde de grote prijs, het offer van zijn Zoon Jezus, om ons in zijn familie op te nemen. Gods reden om dit te doen? Zijn verlangen en genot om ons lief te hebben.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader en Heilige God, mijn woorden kunnen niet voldoende blijk geven van mijn dank voor uw liefde en genade. Ik ben vereerd om één van uw aanvaarde kinderen te zijn en ik wil u vreugde brengen in de manier waarop ik leef. Vergeef me voor de tijden wanneer ik u teleurgesteld heb of niet heb voldaan aan wat u van mij verlangt. Ik wil mijn leven als een heilige dankzegging maken voor uw genade. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 oktober 2025 Handelingen 1:8
23 oktober 2025 2 Timothëus 1:7
22 oktober 2025 1 Thessalonicensen 3:12
21 oktober 2025 2 Korinthiërs 1:3-4
20 oktober 2025 Psalm 34:22
19 oktober 2025 Psalm 34:21
18 oktober 2025 Psalm 34:19-20
 

Home