Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 22 oktober 2025

 

1 Thessalonicensen 3:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Heere vermeerdere u, en make [u] overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;" (1Th 3:12 STV)

"En we vragen de Heer dat hij uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt, even groot als onze liefde voor u."

"en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),"

"Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u."

"Het is onze grote wens dat de Here uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u."

 

Overdenking van vandaag:

"Ik ben niet zeker of ik ze nog lief kan hebben! Mijn aanbod van liefde is weg, mijn vermogen om lief te hebben is bereikt." Ja, er zijn momenten waarop het lijkt dat anderen ons vermogen om lief te hebben zullen uitputten, hetzij omdat hun behoefte zo groot is of door hun onwil om liefde terug te geven. Hoe gaan we door?  

We hebben behoefte aan een gemeenschap van liefde en andere gelovigen die ons zullen steunen en liefhebben. We hebben broers en zussen in Christus nodig die tot God zullen bidden om ons vermogen te vergroten om lief te hebben. We moeten erop vertrouwen dat in antwoord op al onze gebeden, God meer liefde in ons hart zal schenken door zijn immer vloeiende stroom van genade, de Heilige Geest (vgl. Rom. 5:5).  

Wanneer liefde matig is; trek je niet terug of geef niet op. Ga naar God en ga naar zijn mensen vragende voor zijn genade om te helpen in jouw tijd van nood (Heb. 4:16).

 

Gebed:

Vader, giet genadig uw liefde in mijn hart en giet uw liefde in de harten van degenen in mijn familie en familie van de kerk. Wij hebben uw hulp nodig om degenen om ons heen meer lief te hebben. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 oktober 2025 2 Korinthiėrs 1:3-4
20 oktober 2025 Psalm 34:22
19 oktober 2025 Psalm 34:21
18 oktober 2025 Psalm 34:19-20
17 oktober 2025 Psalm 34:18
16 oktober 2025 Psalm 34:17
15 oktober 2025 Psalm 34:16
 

Home