Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 1 oktober 2025

 

Psalm 34:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Een] [psalm] van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. (34–2) [Aleph]. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn." (Ps 34:1 STV)

"Altijd wil ik de Heer danken, zonder ophouden bewijs ik hem eer."

"Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond."

"De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof."

"Ik wil de HERE voortdurend prijzen; mijn mond moet steeds overlopen van Zijn eer."

 

Overdenking van vandaag:

Door onze roemrijke Heer voortdurend te prijzen kunnen we ons leven op de rails houden en kunnen we ons gegeven hart bij de wil en het werk van God houden. Laten we onze lof voor God geven met onze lippen door zang en laten we de geschriften in ons geheugen plaatsen. Laten we zijn prachtige en grote daden vertellen aan onze kinderen, kleinkinderen en vrienden. Laten we hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor ons. Het is zeker dat hij altijd bij ons is (zie Ps. 139), laten we hem dus altijd loven.

 

Gebed:

Almachtige God en eeuwige en liefdevolle Vader, ik prijs u voor uw grote macht en ongelofelijke creativiteit in uw schepping. Ik bewonder uw overvloed en onbegrijpelijke glorie, onthuld in de grote uitgestrektheid van de hemel. Dank u voor uw kracht, barmhartigheid, trouw en genade, getoond door uw zorg voor uw mensen en het sturen van uw Zoon zoals u beloofde. U bent geweldig. U bent fantastisch. U bent majestueus. Dank u dat u mij liefhebt. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 september 2025 Psalm 119:30
29 september 2025 Matthëus 10:38-39
28 september 2025 Psalm 119:133
27 september 2025 Spreuken 10:32
26 september 2025 Psalm 23:6
25 september 2025 Psalm 23:5
24 september 2025 Spreuken 10:24
 

Home