Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 27 september 2025

 

Spreuken 10:32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid." (Spr 10:32 STV)

"Een oprecht mens weet het juiste woord te kiezen, uit de mond van een slecht mens komt alleen maar valsheid."

"De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid."

"Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond."

"De rechtvaardige zal het goede zeggen, maar een goddeloze spreekt alleen slechtheid."

 

Overdenking van vandaag:

Hoeveel keer heb je het "verkeerde" gezegd? Voor mij is het vaker dan dat ik mij zou willen herinneren. Jezus' woorden over dit onderwerp zijn inderdaad veroordelend tegen mij: "De overvloed van het hart doet de mond spreken." Met andere woorden, slechte woorden en slechte timing in ons spreken zijn meer aspecten van ons hart dan inzicht van sociale vaardigheden en fatsoen. Laten we God vragen te zuiveren, te herstellen en ons hart opnieuw te richten op zijn wil en passies.

 

Gebed:

Almachtige God, liefdevolle en barmhartig Vader, zuiver alstublieft mijn hart van alle kwaad, haat, dubbelhartigheid, vooroordeel, boosheid, lust en hebzucht. Drijf elke kwade macht weg door de machtige naam van Jezus, of verleidelijke verleiding die mijn hart zou verderven en mijn ziel schaden. Vul mijn hart met liefde, genade, gerechtigheid, heilige passie, vriendelijkheid, geduld, gevoeligheid, moed, overtuiging en vergeving. Geef me onderscheidingsvermogen om te weten welke van deze kwaliteiten nodig zijn op elk gegeven moment. Heilig mij - lichaam, ziel en geest - met uw Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 september 2025 Psalm 23:6
25 september 2025 Psalm 23:5
24 september 2025 Spreuken 10:24
23 september 2025 Lukas 9:23
22 september 2025 Romeinen 12:1-2
21 september 2025 Johannes 14:21
20 september 2025 Romeinen 8:23
 

Home