Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 22 september 2025

 

Romeinen 12:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke] [is] uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij." (Ro 12:1-2 STV)

"Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is św ware eredienst; loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is."

"Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

"Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."

"Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd? U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt."

 

Overdenking van vandaag:

De motivatie voor onze heiligheid is Gods ongelooflijke barmhartigheid en genade. Wij bieden ons aan hem, want hij heeft al aan ons zijn liefde getoond door het offer van Jezus. Wanneer wij onszelf geven om hem te eren, aanbidden wij hem. Wanneer wij weigeren te worden gegoten in de levensstijl van de wereld, bieden wij hem lof.
Wanneer we deze dingen consequent in ons leven doen, wordt Gods wil nog duidelijker. Met hulp van de Geest, worden wij dagelijks gevormd om meer zoals Jezus te worden (2 Kor. 3:18) waarmee we meer van het karakter van God laten zien (Gal. 5:22-23).

 

Gebed:

Vader, zoals de oude hymne zegt: "Heb uw eigen manier Heer ... kneed mij en maak me naar uw wil!" Ik geef u graag mijn hart, mijn leven en mijn toekomst om gebruikt te worden in uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 september 2025 Johannes 14:21
20 september 2025 Romeinen 8:23
19 september 2025 Romeinen 8:19
18 september 2025 Matthėus 18:20
17 september 2025 Psalm 23:4
16 september 2025 Spreuken 16:16
15 september 2025 Romeinen 6:15
 

Home