Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 21 september 2025

 

Johannes 14:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren." (Joh 14:21 STV)

"Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief, en als iemand mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook ik zal hem liefhebben en mij aan hem doen kennen.'"

"Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."

"Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.'"

"Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van Mij houdt. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hèm houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben."

 

Overdenking van vandaag:

Liefde is veel meer dan een gevoel of een houding: liefde is een daad. Als we liefhebben laten we dat zien door onze daden. Als discipelen van Jezus tonen we onze liefde door onze gehoorzaamheid aan Jezus en aan hetgeen hij ons heeft onderwezen. Die gehoorzaamheid brengt vanzelfsprekend een ongelooflijke zegen - Jezus toont zich aan degenen die Hem gehoorzamen!

 

Gebed:

Heer, mijn Abba Vader, vergeef me mijn zonden. Geef mij kracht om het kwaad te weerstaan. Help me vreugde te vinden bij het gehoorzaam zijn aan datgene wat onze Heer en Redder Jezus, ons geleerd heeft. Ik vraag dit in zijn gezegende naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 september 2025 Romeinen 8:23
19 september 2025 Romeinen 8:19
18 september 2025 Matthëus 18:20
17 september 2025 Psalm 23:4
16 september 2025 Spreuken 16:16
15 september 2025 Romeinen 6:15
14 september 2025 Romeinen 6:14
 

Home