Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 20 september 2025

 

Romeinen 8:23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, [zeg] [ik], zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, [namelijk] de verlossing onzes lichaams." (Ro 8:23 STV)

"Maar de schepping niet alleen ook wij, die toch de Geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt."

"En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam."

"En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan."

"Dat geldt ook voor ons. Ook al hebben wij, als een voorproef van het nieuwe leven, de Heilige Geest ontvangen. Wij zuchten ook en hunkeren naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood."

 

Overdenking van vandaag:

De Heilige Geest, die in ons woont, is onze garantie voor een grotere glorie die nog zal komen (vgl. 2 Kor. 1:22; 5:5). De Geest is de eersteling van die heerlijkheid die wordt geopenbaard in ons (vgl. Rom. 8:18). Onze huidige toestand is slechts een voorproefje van wat nog voor ons ligt; wij verlangen ernaar bekleed te worden en te verblijven in onze hemelse woning en thuis te zijn bij God (2 Kor. 5:1-8).

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, u hebt me gezegend met zoveel prachtige zegeningen. Ik dank u voor elke ervan. Terzelfder tijd, Vader, verlang ik ernaar om in heerlijkheid als uw kind in uw aanwezigheid te worden gebracht. De pijn en het hartzeer van de wereld, de kwetsbaarheid van mijn lichaam en mijn frustratie met mijn eigen kwetsbaarheid voor zonde laat me verlangen naar de dag dat uw Zoon terugkomt in heerlijkheid. Help me, tot die dag, om uw heilige kind te worden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 september 2025 Romeinen 8:19
18 september 2025 Matthëus 18:20
17 september 2025 Psalm 23:4
16 september 2025 Spreuken 16:16
15 september 2025 Romeinen 6:15
14 september 2025 Romeinen 6:14
13 september 2025 Titus 2:13-14
 

Home