Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 13 september 2025

 

Titus 2:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." (Tit 2:13-14 STV)

"in afwachting van het geluk waar we op hopen: de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Christus Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en om ons te maken tot een volk, dat gereinigd is van zonde, hem alleen toebehoort en zich inzet voor het goede."

"verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."

"in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen."

"Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot Zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen."

 

Overdenking van vandaag:

We zijn niet op onze bestemming gekomen (vgl. Filippenzen 3). We zijn aan het wachten! Jezus, die zijn eigen leven voor onze verlossing gaf, komt glansrijk terug om ons thuis te brengen. Gedurende onze tijd van wachten, laten we blijmoedig zijn om te doen wat juist, goed en heilig is.

 

Gebed:

Vader, maak me heilig. Heilige Geest, maak me enthousiast. Jezus, maak me glorieus. Doe deze dingen tot uw lof en om hen te zegenen die u beter moeten kennen. Vergeef me voor de momenten dat ik onverschilligheid in mijn leven toegelaten heb en wakker in mij een heilige passie aan om van u te zijn. In de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 september 2025 Titus 2:11-12
11 september 2025 Romeinen 6:11-12
10 september 2025 Spreuken 10:9
9 september 2025 Jozua 1:9
8 september 2025 HebrŽen 4:12
7 september 2025 Psalm 107:9
6 september 2025 Psalm 23:2-3
 

Home