Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 12 september 2025

 

Titus 2:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;" (Tit 2:11-12 STV)

"Want Gods genade is verschenen tot redding van alle mensen. Ze voedt ons op en leert ons dat we ons moeten afkeren van ons goddeloze leven en onze wereldse verlangens en dat we bezonnen, rechtvaardig en vroom moeten leven in deze wereld,"

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,"

"Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,"

"De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God."

 

Overdenking van vandaag:

Genade gaat niet over excuses voor onze zonden, maar over een diepgewortelde dankzegging voor vergeving en een levensveranderende inzet om "Nee!" te zeggen tegen alles wat kwaad, corrupt en goddeloos is ongeacht hoe verleidelijk of hoe alomtegenwoordig dit in onze cultuur kan zijn.

 

Gebed:

HERE, God van Jezus, mijn Abba Vader, Ik prijs u voor uw kostbare genade en liefde getoond aan mij in Jezus. Versterk nu mijn verlangen om "Nee!" te zeggen tegen al die zonden die pijn en vernedering bij mijn Heiland brachten. Vorm in mij door uw Geest, een rechtvaardige levensstijl, dat zelfbeheersing bezit en een weerspiegeling is van uw gerechtigheid. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 september 2025 Romeinen 6:11-12
10 september 2025 Spreuken 10:9
9 september 2025 Jozua 1:9
8 september 2025 HebrŽen 4:12
7 september 2025 Psalm 107:9
6 september 2025 Psalm 23:2-3
5 september 2025 Psalm 119:105
 

Home