Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 11 september 2025

 

Romeinen 6:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams]." (Ro 6:11-12 STV)

"Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde maar levend voor God, in uw eenheid met Christus Jezus. Laat dan ook de zonde uw sterfelijk bestaan niet langer beheersen, zodat u gehoorzaamt aan de verlangens van dat bestaan."

"Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen,"

"Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten."

"Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom dus als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerten."

 

Overdenking van vandaag:

Als we van perversiteit gereinigd zijn, wanneer wij met Christus in de doop gestorven zijn en grondig en volledig door de Heilige Geest gereinigd zijn, laten we dan voor God leven! Laten we tegen de zonde vechten en onze neiging tot zonde, met al onze kracht, wetende dat terwijl we dat doen, de Heilige Geest ons zal bemachtigen tot een veel grotere gerechtigheid dan we ooit alleen zouden kunnen leven. Laten we elke dag beginnen met een bewuste beslissing om dood te zijn voor ons zondig verleden en levend voor het doel van het heilig karakter van God!

 

Gebed:

Liefdevolle en Rechtvaardige Vader, de Almachtige God, help mijn hart vast aan uw wil te blijven en meer volledig in overeenstemming te zijn met uw heilig karakter en genade. In de naam van Jezus, mijn Heiland en mijn Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 september 2025 Spreuken 10:9
9 september 2025 Jozua 1:9
8 september 2025 Hebrëen 4:12
7 september 2025 Psalm 107:9
6 september 2025 Psalm 23:2-3
5 september 2025 Psalm 119:105
4 september 2025 Psalm 92:4
 

Home