Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 2 april 2024

 

Efeziėrs 4:2-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes." (Efe 4:2-3 STV)

"Wees altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar liefdevol. Span u in, om de eenheid die de Geest geeft, te bewaren door met elkaar in vrede samen te leven."

"met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes:"

"wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:"

"Wees nederig en vriendelijk; heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft ge- bracht, door in vrede met elkaar te leven."

 

Overdenking van vandaag:

Inspanning, zweet en toewijding lijken de vloek te zijn geworden van westers christendom. In onze tijd van genade-misbruikers, reikt de Heilige Geest uit met zijn waarheid en herinnert ons dat relaties op aarde, zelfs die in Jezus' kerk, veel inspanning, liefde met moed, persoonlijke offers en strenge discipline gaan vergen.  

Als we Jezus' gebed voor eenheid lezen in Johannes 17, waarom kunnen we niet alle moeite doen om zijn Lichaam verenigd te houden en onze relatie met zijn mensen liefdevol en geduldig te houden? Aangezien ons heil gekocht werd met Jezus' zweet en bloed, hoe kunnen we weigeren wanneer onze beste inspanningen vereist zijn om de eenheid van zijn gezin te behouden?

 

Gebed:

Lieve Hemelse Vader, vergeef mijn ongeduld met anderen en mijn gebrek om hen te vergeven. Beweeg uw Geest in mij om mijn tong te beperken, mijn hart te verzachten en help me mijn pogingen uit te breiden voor anderen die uw zegen nodig hebben. Gebruik mij alstublieft om een vredestichter in uw Koninkrijk te zijn, O Heer. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 april 2024 Psalm 4:1
31 maart 2024 Spreuken 3:31-32
30 maart 2024 Johannes 3:30
29 maart 2024 Johannes 3:28-29
28 maart 2024 Deuteronomium 3:27b-28
27 maart 2024 Romeinen 3:27-28
26 maart 2024 Galaten 3:26-27
 

Home