Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 23 februari 2024

 

Handelingen 2:23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het [kruis] gehecht en gedood;" (Hnd 2:23 STV)

"Hij werd overeenkomstig het raadsbesluit en de voorkennis van God uitgeleverd, en u hebt hem door goddeloze mensen aan het kruis laten slaan, laten doden."

"deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood."

"Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden."

"Maar Hij is, volgens Gods plan, in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt Hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer we aan het Kruis denken, zijn er 2 woorden die we er nooit aan moeten koppelen: "tragisch ongeluk." Petrus maakte duidelijk dat 2 verschillende stromen van macht bijeen kwamen aan het Kruis. Kwaad had zijn weg en bracht de Zoon van God naar het Kruis.  

God had zijn plan en stond de kruisiging toe om ons te kunnen redden. Het Kruis was geen ongeluk. Wat de hel bedoeld had als onze grootste nederlaag, gebruikte God om ons redding en overwinning te geven. Het beste en slechtste van alles botsten op elkaar.  

Natuurlijk was het Kruis niet het uiteindelijk antwoord in dit gevecht: het lege graf en de opgestane Heer vormen het antwoord. Wij zijn de juichende ontvangers van zijn genade, betaald voor zo'n grievende prijs, gebruikt op zo'n wrede manier door onze grootste tegenstander en verzekerd door Jezus' overwinning op het graf.

 

Gebed:

Heilige God, dank u voor het plan dat u heeft en dat mij verzekerd dat mijn zonden vergeven zijn en mijn toekomst met u is zeker is. Dank u dat u de prijs betaalt zodat het plan kan werken. Dank u voor het triomferen over de verderfelijkheid van de hel en het werk van de slechte mensen. Ik hou zo veel van u om wie u bent en om alles wat u voor mij gedaan heeft. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 februari 2024 Jesaja 2:22
21 februari 2024 JoŽl 2:21
20 februari 2024 Galaten 2:20
19 februari 2024 Hosea 2:19-20
18 februari 2024 Genesis 2:18
17 februari 2024 Jesaja 2:17-18
16 februari 2024 Maleachi 2:16
 

Home