Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 30 augustus 2025

 

Markus 12:30-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede [aan] [dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze." (Mr 12:30-31 STV)

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet.'"

"en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet."

"heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'"

"U moet Hem liefhebben met heel uw hart, ziel en verstand. En het gebod dat daarna komt, is dit: U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet."

 

Overdenking van vandaag:

Soms zijn de belangrijkste dingen makkelijk te begrijpen. God wil dat wij hem liefhebben met elke vezel van ons wezen en ook hen om ons heen liefhebben. Al zijn eisen aan ons karakter komen eigenlijk neer op het in ere houden van deze twee grote principes die boven de wet staan en het karakter van God naar het hart brengt.

 

Gebed:

Almachtige God en Vader in de hemel, ik hou van u. Ik hou van u voor uw plan om uw Messias als een afstammeling van Abraham en David te sturen.  

Ik hou van u voor uw oneindige liefde. Ik hou van u omdat u naar mijn zwakke gebeden luistert. Ik hou van u voor het sturen van Jezus en voor het starten van uw kerk. Ik hou van u mijn God, in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 augustus 2025 Spreuken 14:29
28 augustus 2025 Romeinen 8:28
27 augustus 2025 1 Johannes 2:27
26 augustus 2025 Romeinen 8:26
25 augustus 2025 Spreuken 3:3-4
24 augustus 2025 Johannes 8:31-32
23 augustus 2025 Spreuken 16:19
 

Home