Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 28 augustus 2025

 

Romeinen 8:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn." (Ro 8:28 STV)

"Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie hem liefhebben, voor hen die hij besloten heeft te roepen."

"Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn."

"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede."

"Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen."

 

Overdenking van vandaag:

Slechte dingen gebeuren in het leven. Satan speelt een rol in de slechte dingen. Onze eigen zonden en de gevolgen daarvan spelen ook een rol. De opstand tegen God en de geestelijke zwakte in degenen die we liefhebben brengen kwetsende dingen in ons leven. Soms disciplineert God zelf om ons te doen ontwaken uit slapheid of om ons te corrigeren aangaande sommige zondige problemen in ons leven. Maar in al deze dingen hebben wij een ongelooflijke belofte: Als wij God liefhebben en ernaar streven zijn roep in ons leven te eren, zal onze Vader in de hemel alle dingen in ons leven ten goede van ons uitwerken.

 

Gebed:

Vader, ik waardeer uw belofte om alle dingen in mijn leven uit te werken, zowel goed als slecht, ten goede van mij. Vader, ik vraag voor geloof om te geloven dat deze belofte geldt tijdens pijnlijke en moeilijke tijden. Ik vraag om geduld, God, om vast te houden aan mijn overtuigingen wanneer op de proef stellende tijden aanhouden. Ik vertrouw uw belofte, Heer, en kijk uit naar wat u uiteindelijk van mij zal maken wanneer u klaar bent met uw werk. In Jezus' machtige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 augustus 2025 1 Johannes 2:27
26 augustus 2025 Romeinen 8:26
25 augustus 2025 Spreuken 3:3-4
24 augustus 2025 Johannes 8:31-32
23 augustus 2025 Spreuken 16:19
22 augustus 2025 Efeziërs 6:22
21 augustus 2025 Spreuken 3:21-22
 

Home